> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1984

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 14.52 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Milan Kučera: Plodnost žen v opakovaných manželstvích........................289

Jiří Prokopec, Vratislav Schüller, Zdeněk Dytrych: Rozvody pražských manželství

— situace tři roky po rozvodu................................................297

Lumír Dokoupil: Vývoj populace severní a severovýchodní Moravy v

protostatistickém období.....................................................305

Jaroslav Zahálka, Jaroslav Psutka: Demograficko-urbanistický vývoj v severních Čechách......................................................................313

Vadim Peterka: Městský informační systém v krajském městě Ostí nad Labem.....323

RECENZE

Milada Bartošová: Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů....................330

Zdeněk Čermák: Problémy geodemografických procesu............................331

Milan Viturka, Tomáš Kučera: Populační projekce v nové americké globální studii.......................................................................333

Magda Vilgocká: Současné trendy ve vývoji mexické populace...................336

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Celostátní vědecký seminář zaměřený na stabilitu dnešní rodiny — Příprava a účast na 4. Mezinárodní populační konferenci OSN 1984 — Sympozium ke Světovému šetření fertility (WFS) — Mezinárodní rok mládeže 1985 — Konference „Novější směry v porodnictví — sociální gynekologie\" — Pokutovat nadbytečný hluk — Mezi dvěma

konferencemi.................................................................338

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1979—1984 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1979—1984 a 12mesíční klouzavé průměry — Pohyb obyvatelstva podle krajů a okresů v roce 1983 — předběžné výsledky — Pohyb obyvatelstva v československých velkoměstech v roce 1983 — Úmrtnost ve vyspělých zemích světa 1950—1980 — Nejnovější trendy úmrtnosti ve vyspělých zemích — Grafy úhrnů čistých specifických plodností (podle INED).............349

BIBLIOGRAFIE.................................................................375

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz