> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1984

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 14.59 hod.

OBSAH

ČLÁNKY A STUDIE

Alena Šubrtová: Teorie demografické revoluce: příspěvek ke genezi............193

Ivan Lesný: Vliv věku při rozvodu na sňatečnost rozvodových kohort...........201

Ivo Možný, Liliana Nerudová: Opakovaná a neúplná rodina z hlediska kvality Sociální reprodukce.........................................................209

Jiří Anděl: K problematice \"měření\" diferenciace vybraných demografických struktur (na příkladě krajů ČSR).............................................217

Jana Pražáková: Kojenecká úmrtnost ve smecenské farnosti v letech 1730—1779

(na základě matrik)..........................................................229

RECENZE

Zdeněk Pavlík: Problémy stárnutí.............................................237

Vladimír Srb: Svět dávných Slovanů...........................................238

Dagmar Dzúrová: Demografické problémy Sovětského svazu.......................240

Lena Truhlářova: Příčiny změn úrovně porodnosti v SSSR.......................241

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Zprávy ze zasedání Vládní populační komise v roce 1983 — Gérard Calot navštívil ČSSR — XX. konference Mezinárodní demografické unie — Čínská populační politika — K významnému jubileu

místopředsedy FSÚ ing. Karola Ujházyho.......................................243

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1978—1984 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1979—1984 a 12měsíční klouzavé průměry — Pohyb obyvatelstva v Československu v roce 1983 — Věkové složení obyvatelstva ČSSR v lotech 1982 a 1983 — Věkové složení obyvatelstva kraju ČSSR k 31. 12. 1983 — Národnostní složení obyvatelstva ČSSR v letech 1981—1982 — Faktická manželství v letech 1970 a 1980 — Současný stav mezinárodního srovnávání ukazatelů sociální statistiky v zemích RVHP — Plánování rodiny v Evropě — Sledování demografických jevů metodou Gérarda Calota a INED — Obyvatelstvo USA v roce

1980.........................................................................252

BIBLIOGRAFIE.................................................................284

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz