> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1984

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 15.21 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

40. výročí Slovenského národního povstaní.....................................97

Alois Andrle, Vladimír Srb: Bydlení rodin ve světle sčítání lidu, domů a bytů

1980..........................................................................99

Jitka Rychtaříková: Tabulky sňatečnosti a metody jejich konstrukce...........110

Josef Radkovský, Karel Vítkovský: Vývoj úmrtnosti a nemocnosti na zhoubné

novotvary v ČSSR.............................................................123

DISKUSE

Felix Koschin: Dvě poznámky ke kvocientům a mírám v demografii...............142

Tomáš Kučera: Ke dvěma poznámkám.............................................144

RECENZE

Zuzana Finková: Metódy demografického prognózovania..........................146

Nina Orlovová: Demografické procesy a problémy populační politiky............147

Ivan Kuchař: problémy demografické revoluce..................................148

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Československá demografická společnost — 20 let — K prvému výročí založení Severomoravské pobočky Československé demografické společnosti — Reprodukce obyvatelstva a pracovních sil — Ekonomická aktivita žen a plodnost ~ Statistický lexikon obcí ČSSR 1982.........................................................................151

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1978—1984 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1978—1983 a 12měsíční klouzavé průměry — Některé demografické, ekonomické a kulturní charakteristiky cikánského obyvatelstva v ČSSR 1980 —-Domácnosti a bydlení cikánského obyvatelstva — Vývoj obyvateľstva v národnostne zmiešaných okresoch — Koncentrácia a urbanizácia osídlenia — Dochádzka clo práce — Demografické problémy Indie — 100 let profesora W.

Winklera.....................................................................158

BIBLIOGRAFIE.................................................................187

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz