> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1984

Záznam přidán/aktualizován: 7. duben 2009 v 15.24 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Mezinárodní demografická konference Smolenice 1983.............................1

Problémy osídlení a migrace...................................................13

Milan Kučera: Reprodukce obyvatelstva ČSSR v letech 1961—1980 podle výsledků

sčítání.......................................................................19

Josef Vytlačil: Struktura týdenního časového fondu manželů a manželek

v rodinách se závislými dětmi..............................................33

Jiří Stehlík: Příspěvek k určení maximálního počtu světového obyvatelstva.....40

RECENZE

Zdeněk Pavlík: Problémy demografické reprodukce...............................55

Nina Orlovová: urbanizace a demografické procesy..............................56

Vladimír Srb: Úmrtnost ve světe po roce 1950..................................58

Vladimír Srb: Analýzy výsledků sčítání 1980...................................61

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Bratislava má 400 tisíc obyvateľov — 1984 — rok Čtvrté světové populační konference — Program „Zdraví pro všechny do roku 2000\" pro rozvojové země — Sňatečnost a rozvodovost v Japonsku — Odstranit atomovou rakovinu — Demografické studie Terplanu v roce 1983........62

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1978—1984 — Živorodnost, úmrtnost a po-tratovost 1978—1983 a 12měsíční klouzavé průměry — Plodnost žen v ČSSR podle jednotek věku v letech 1970—1980 — Úroveň bývania a potreba bytov — Domácnosti podľa typov a ich štruktúra — Demografická situace v Německé spolkové republice............................................................71

BIBLIOGRAFIE..................................................................89

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz