> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1983

Záznam přidán/aktualizován: 8. duben 2009 v 07.34 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Ivan Lesný: Sňatečnost rozvedených v Československu..........................289

Milan Kučera: Výpočty prognóz počtu a struktury domácností...................300

Jana Matesova: Základní trendy v dlouhodobém vývoji řádu vymírání české

populace.....................................................................309

Libuša Buzinkayová, Viera Kausrová: Úroveň vzdelania a kvalifikácie pracovníkov

v SSR........................................................................322

Marta Sugareva, Jitka Rychtaříková: Nové pohledy na vývoj plodnosti v letech

1965—1980 v Bulharsku a v Československu.....................................326

Hedvika Hamerská: Územní struktury, jejich vazby a základní pojmy............334

RECENZE

Zdeněk Pavlík: Na okraj sčítání lidu, domů a bytů 1980.......................344

Stanislava Šimůnková: Demografické procesy v socialistické společnosti.......346

Miroslava Mašková: Rodina a sociálně demografický vývoj......................348

Tadeusz Siwek: Demografický vývoj SSSR.......................................349

Pavel Vereš: Demografie ve francouzské Kanadě................................351

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Prof. ing. Daniel Vojtko, CSc, 60-ročný - Deset let pěstounské péče — Životní prostředí 1972—1982 — Životní prostředí a rakovina — Světové metropole — Francouzi se dožívají vyššího věku —

MUDr. Augustin Syrovátka, CSc. se dožívá sedmdesáti let......................354

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1978—1983 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1978—1983 a 12měsíční klouzavé průměry — Pohyb obyvatelstva podle krajů a okresů v roce 1982 — Pohyb obyvatelstva v Československých velkoměstech v roce 1982 — Projekce censových a hospodařících domácností do roku 20O0 — Hrubá mzda manželů a manželek v roci 1980 — Náklady na výživu a výchovu dětí — Cigánske obyvatelstvo v SSR.......................361

BIBLI06RAFIE.................................................................378

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz