> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1983

Záznam přidán/aktualizován: 8. duben 2009 v 08.55 hod.

Články a studie

jiří Musil, Zdenek Ryšavý: Vývoj regionálních procesů v Českých zemích v období

1869—1980....................................................................193

Pavel Vereš: Vývoj plodnosti na Slovensku v letech 1980—1910.................203

Jaroslav Zahálka: Některá demografická specifika Severočeského kraje.........209

Pavel Čtrnáct: Dojížďka do zaměstnání podle výsledků sčítání 1980............221

Ladislav Pištora, Jan Srb: Praha jako centrum dojížďky Středočeského kraje...234

RECENZE

Tadeusz Siwek: Migrace do velkoměst..........................................242

Drahomíra Chroboková: Problémy reprodukce a migrace obyvatelstva.............243

Felix Koschin: Pravděpodobnostní metody v demografii.........................245

Ladislav Pištora: Nejméně rozvinuté země světa...............................246

Naděžda Zuzánková: Demografická situace v Bangladéši.........................248

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Zprávy ze zasedání Vládní populační komise v roce 1982 — Sčítanie ľudu, domov a bytov 1980 — Slovenská socialistická republika — Demografické studie Terplanu v roce 1982 — Seminář o populačním optimu — Demografické problémy dneška a zítřka — Sňatek v současné Francii očima statistiků — Vysoká porodnost mladistvých matek v USA — Potratovost v USA — ČLR překročila 1 miliardu obyvatelů v roce 1981 — Organizace a úkoly vybraných středisek demografického a populačního výzkumu — Dvacet let francouzské Společnosti pro historickou demografii — Jedovatý

odpad........................................................................250

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1978—1983 — Živorodost, úmrtnost a potratovost v letech 1978—1983 a 12měsíční klouzavé průměry — Pohyb obyvatelstva v Československu v roce 1982 — Věkové složení obyvatelstva ČSSR v roce 1981 a 1982 — Censové a hospodařící domácnosti v letech 1970—1982 — Norská

populace.....................................................................266

BIBLIOGRAFIE.................................................................284

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz