> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1983

Záznam přidán/aktualizován: 8. duben 2009 v 09.07 hod.

Články a studie

Tomáš Kučera; Kvocienty a míry v demografii...................................97

Jiří Stehlík: Problém početního maxima lidské populace světa — konfrontace

názorů.......................................................................109

Jiří Kovář: Plodnost žen v oblastech ČSR 1961—1976...........................120

Eliška Rendlova: Proměny rodiny a sociální aspekty nároku na samostatnou domácnost....................................................................130

Jiří Prokopec, Zdeněk Dytrych, Vratislav Schüller: Řešení manželské krize:

návrhy na rozvod vzaté zpět..................................................138

Eliška Čáňová: Vliv mortalitních krizí na vývoj porodnosti...................144

RECENZE

Alena Subrtová: Dlouhodobé populační trendy na území ČSR.....................150

Ludmila Fialová: Vývoj fertility v Sovětském svazu v letech 1881—1970........151

Nina Orlovová: Životní způsob městské rodiny za socialismu...................154

Irena Zavrtálková: Populární publikace o stárnutí............................157

Magda Vilgocká: Podmínky populačního vývoje ve vyspělých zemích..............158

Nina Orlovová: Migrace pracovních sil v SSSR.................................159

Naděžda Zuzánková: Migrace obyvatelstva s vyšším vzděláním...................182

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Václav Davídek sedmdesátiletý — Časopis Statistika do 20. ročníku — Dovršení 60 let vydávání čs. statistických časopisů — Rodiny, v nichž oba partneři mají základní vzdělání bez vyučení, z hlediska zvýšené potřeby péče společnosti — Problémy současné rodiny — Desátý světový sociologický kongres — Rozvody ve Francii — Snižuje se riziko úmrtí žen

na rakovinu — Současné náměty demografických časopisu.....................163

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1978—1982 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1977—1982 a 12měsíční klouzavé průměry — Vývoj potra-tovosti v piatich vybraných socialistických krajinách Európy — Srovnání poválečného vývoje kojenecké úmrtnosti v šesti socialistických zemích Evropy — Kojenecká úmrtnost v rozvojových zemích ve světle francouzské historické demografie — Obyvatelstvo Francie před sčítáním lidu v roce 1982 — Projekce obyvatelstva Kubánské republiky do roku 2000 — Frekvence rodných jmen u dětí narozených v roce 1980 v některých oblastech ČSR.............................173

BIBLIOGRAFIE.................................................................187

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz