> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1983

Záznam přidán/aktualizován: 8. duben 2009 v 09.12 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

List místopředsedy vlády ČSSR PhDr. Matěje Lúcana, předsedy Vládní populační

komise, k 25. ročníku časopisu Demografie......................................1

Časopis „Demografie" vstupuje do 25. ročníku...................................2

XIV. demografická konference na téma „Hlavní výsledky sčítání lidu 1980".......5

Josef Dvořák, Vladimír Srb, Milan Aleš: Výzkum reprodukce (1981)..............19

Milan Kučera: Vývoj počtu a složení domácností v letech 1970—1980.............34

Miroslav Hrdlička: Preference sídelních prostorů Čech.........................48

RECENZE

Eduard Souček: Poválečné populační trendy v Československu....................59

Tomáš Kučera: Problémy regionálního demografického prognózovaní...............60

Nina Orlovová: Teoretické a praktické aspekty migrace.........................6l

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Založení Severomoravské pobočky Československé demografické společnosti — Evropská demografická konference ve Štrasburku — Evropská asociace pro populační studia založena — Kouření a mladá generace — Pokles sňatečnosti a vzestup rozvodovosti v západní Evropě — Gerontologové k mezinárodnímu roku stárnutí obyvatelstva — Úmrtnostní tabulky 1973—1977 pro Francii — Brazílie — 119 mil. obyvatelů v roce 1980 — První dítě

počaté v Československu mimo matčin organismus................................65

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1978—1982 — Živorodost, úmrtnost a potratovost v letech 1977—1982 a 12měsíční klouzavé průměry — Projekce obyvatelstva ČSSR do roku 2000 — Ekonomická aktivita důchodců v ČSSR v letech 1970—1981 — Nové projekce obyvatelstva světa — OSN 1980.......................74

BIBLIOGRAFIE..................................................................90

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz