> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1982

Záznam přidán/aktualizován: 8. duben 2009 v 10.42 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

60. výročí vzniku Svazu sovětských, socialistických republik.................289

Natalie Viktorovna Zvereva: Současný stav sovětské demografie................292

Habib Chasajev, Josef Koubek: Populační politika v Sovětském svazu...........302

Rudolf A. Tatevosov: Základní tendence demografického rozvoje SSSR v

regionálním průřezu..........................................................311

Nina Orlovová: Sčítání lidu v SSSR v roce 1979 ..............................317

Michal Bulíř: Z vývoje českého základního vzdělání v letech 1780 až 1914.....326

Jiří Presl: Rizika a perspektivy kontracepce.................................336

RECENZE

Josef Koubek: Příspěvky k rozvoji sovětské demografické teorie...............343

Jaroslav Macháček: Dorůstající generace......................................344

Arnošt Wahla: Úroveň vzdělání obyvatelstva SSSR..............................345

Jiřina Pelikánová: Územní pohyb obyvatelstva v socialistických zemích........346

Arnoštka Zatečková: industrializace a urbanizace.............................348

Petr Pavlík: Série kubánských demografických publikací.......................349

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Výsledky ankety „Demografie" k otázkám populačního vývoje — Deset let výzkumného pracoviště — Průběh a výsledky Mezinárodního roku invalidů v ČSSR — Příprava Světového shromáždění OSN ke stárnutí a účast ČSSR — Založení Polské demografické společnosti —

„Dekáda žen".................................................................352

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1978—1982 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1977—1982 a 12měsíční klouzavé průměry — Pohyb obyvatelstva podle krajů a okresů v roce 1981 — Pohyb obyvatelstva v československých velkoměstech v roce 1981 — Obyvatelstvo Sovětského svazu....364

BIBLIOGRAFIE.................................................................376

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz