> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1982

Záznam přidán/aktualizován: 8. duben 2009 v 10.47 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Milan Kučera, Ota Ullmann: Úroveň vzdělání obyvatelstva ČSSR v datech sčítání

1980.........................................................................193

Miroslava Královcová: Plodnost poválečných kohort v SSR......................209

Jiří Musil, Zdeněk Ryšavý: Urbanizace na území ČSR v období 1850-1980........221

Felix Koschin: Metodické detaily konstrukce projekcí.........................231

RECENZE

Milan Kučera: Demografická příručka..........................................239

Nina Orlovová: Demografická analýza generací.................................240

Miloslava Jansová: Plánované rodičovství.....................................242

Eduard Charvát: Reprodukční chování obyvatelstva v evropských socialistických

zemích.......................................................................244

Ivan Kuchár: Růst obyvatelstva rozvojových zemí a problém hladu..............245

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Zemřel dr. Václav Sekera [1898 až 1982) — Zprávy ze zasedání Vládní populační komise — Aktuální otázky sociální psychiatrie — Základní výzkum v demografii v období 1981—1985 — Vedecký plán Demografické komise Maďarské akademie-věd 1981—1984 — Vietnam — první celostátní sčítání lidu -— USA sčítání lidu 1980 — Města budoucnosti — Pracovní setkání rozšířeného autorského kolektivu sborníku prací o problematice stěhování obyvatelstva velkých měst, zejména Prahy a Varšavy — Deset iet práce s lidmi bez partnerských vztahu..............................................248

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1975—1982 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1977—1982 a 12měsíčnl klouzavé průměry — Definitivní výsledky sčítání lidu, domů a bytů 1980 — Pohyb obyvatelstva v Československu v roce 1981 — Definitivní údaje o věkovém složení obyvatelstva ČSSR v roce 1980 — Národnostní složení obyvatelstva ČSSR v roce 1980 podle definitivních výsledků sčítání lidu — Sociální struktura obyvatelstva — Domácnosti a cenzové domácnosti — Srovnání poválečného vývoje úhrnu specifických fertilit šesti

socialistických zemí Evropy..................................................260

BIBLIOGRAFIE.................................................................281

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz