> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1982

Záznam přidán/aktualizován: 8. duben 2009 v 10.57 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Vědecké zasedání o problémech studia rodiny v minulosti.......................97

Ladislav Mikuš: Vývoj rozmístění obyvatelstva v ÖSSR v letech 1961—1980......109

Pavel Čtrnáct: Vývoj rozmístění obyvatelstva v ČSR v letech 1961—1980........110

František Ďurďovič, Jaroslav Petřík: Obyvateľstvo SSR a jeho územné

rozmiestnenie................................................................121

Josef Koubek: Některé teoretické problémy populační politiky.................131

Vladimír Roubíček: K otázce efektivnosti populační politiky..................141

Igor Thurzo: Poznámky k vývoju urbanizácie Slovenska od 19. storočia.........147

Struktura obsahu „Demografie" v letech 1974—1981.............................152

RECENZE

Nina Orlovová: Současnost a budoucnost velkoměst.............................157

Tomáš Kučera: Aplikace metod multiregionální demografické analýzy............159

Pavla Horská: Manželství a rodina v historicko-demografickém výzkumu.........162

Zdeněk Pavlík: Americká učebnice gerontológie................................163

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Demografi a štatistici na Slovensku zasadali — Päídesiať rokov ing. Ladislava Mikusa — Šedesát let ing. Jiřího

Antoše — Světová demografická konference — Cirkev a moderní rodina...........165

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1975—1981 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1976—1981 a 12měsíční klouzavé průměry — Peněžní vydání na volný čas — Výzkum životních podmínek starých občanů v ČSSR — Úmrtnostní

tabulky z lot 1970—1979......................................................174

BIBLIOGRAFIE.................................................................187

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz