> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1982

Záznam přidán/aktualizován: 8. duben 2009 v 11.06 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Význam populačních procesů a jejich důsledky v ekonomické praxi................................1

XIII. demografická konference na téma „Vybrané otázky populačního vývoje světa.................7

Alena Šubrtová: Sto let od narození Antonína Boháče — zakladatele Čs. demografie..............30

Jiří Bezouska: Výběrové šetření o využívání času a kulturním rozvoji obyvatelstva ČSSR........34

Vratislav Schüller, Jiří Prokopec, Zdeněk Dytrych: Celospolečenské ekonomické ztráty z rozvodovosti..................................................................................42

Karol Suran: Absolventi vysokých škôl o svojej rodine.........................................47

RECENZE

Vladimir Srb: Nově o vzniku a vývoji společného státu Čechů a Slováků.........................51

Zdislava Novotná: Prameny demografického vývoje ČSSR..........................................53

Valentina Bodrova: Obyvatelstvo a vzdělání v SSSR.............................................54

Zdeněk Pavlík: Socialistická populační politika...............................................55

Milan Aleš: Fertilita, migrace a populační politika na semináři v Aténách 1979................56

Nina Orlovová: ještě jednou o hranicích růstu v moderním světě................................58

Ludmila Fialová: Patnáct let časopisu Acta Universitatis Carolinae — Geographica

(1966—1980)...................................................................................60

ZPRÁVY

7. Československé demografické společnosti — Boris Cezarovič Urlanis (1907— —1981) — Antropologický den Československé společnosti antropologické — XV. sjezd československých geografů v Brně — Československá účast na programu INED pro sledování krátkodobého a střednědobého vývoje plodnosti — Publikace výsledku sčítání lidu, domů a bytů 1980 — Analytické publikace z definitivních výsledku sčítání 1980 — Zneužívání léků a školní mládež — Světový program imu-nizace — Odčerpávání mozků — Frankofonní demografové o osudu subpopulací — Populační problémy v Keni.....................................................................64

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1975—1981 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1976—1981 a 12měsíční klouzavé průměry — Národnostní složení obyvatelstva SSSR — První cenzus obyvatel v Afghánské demokratické republice — Demografické aspekty populace Nigérie....78

BIBLIOGRAFIE..................................................................................90

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz