> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1981

Záznam přidán/aktualizován: 8. duben 2009 v 11.12 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Milan Kučera, Ota Ulimann: Očekávané změny ve struktuře obyvatelstva a bytového

fondu podle definitivních výsledků sčítání 1980..............................289

Jitka Rychtaříková: Prenatální poměr pohlaví u člověka.......................295

Vladimír Srb: Úmrtnost obyvatelstva podle střední nadmořské výšky okresů

v ČSR........................................................................301

Peter P, Doval: Epidemiológia zhubných nádorov v detskom veku................309

Martin Hampl: Vývoj hlavních prostorů koncentrace obyvatelstva v ČSR v letech

1869—1970....................................................................317

Joseí Radkovský; Rodné číslo jako identifikátor v medicínské databance.......326

Timoteus Pokora: Čínský Malthus — Chung Liang-ťi (1746—1809).................330

RECENZE

Jitka Rychtaříková: Nová skripta z demograíie pro sociology..................335

Jaroslav Marek: Řízení demografických procesů................................336

Nina Orlovová: Lidé ve městě a na venkově....................................338

Pavel Tomášek: Mezinárodní srovnávací výzkum migrace.........................339

Alena Šubrtová: Inventáře pozůstalostí jako pramen pro studium rodiny

v minulosti..................................................................340

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Päť miliónov obyvateľov SSR — Ing. Jiří Bezouška — 60 let — Zahraniční návštěvy v oddělení demografické statistiky Federálního statistického úřadu — Spolupráce socialistických zemí v oblasti demografického výzkumu — XI. beseda čtenářů a spolupracovníků „Demografie" — Světové shromáždění OSN o stárnutí v roce 1982 — Výsledky Mezinárodního roku dítěte [1979] — 10 miliard obyvatelů světa v roce 2200 — Výchova k manželství a rodičovství jako předmět sociologického výzkumu — Ing. Vladimír Micka předsedou

Federálního statistického úřadu..............................................342

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1975—1981 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1976—1981 a 12měsíční klouzavé průměry — Pohyb obyvatelstva podle krajů a okresů v roce 1980 — předběžné výsledky — Pohyb obyvatelstva v československých velkoměstech v roce 1980 — Zjišťovaní národnosti obyvatelstva v Československu v letech 1950—1980 — 25 let města Havířova — Rodiny se zdravotně postiženými dětmi — Odhady a projekce obyvatelstva světa 1950—2000 podle OSN — Populační prognózy MLR do roku 2021.........................................................................352

BIBLIOGRAFIE.................................................................374

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz