> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1981

Záznam přidán/aktualizován: 8. duben 2009 v 11.18 hod.

Články a studie

Vaclav Sekera: Nejstarší data o národnosti v našich zemích...................193

Felix Koschin: Gompertz-Makehamův zákon aneb o přesnosti.....................207

Anna Veselá: Vliv podrobnosti výchozí věkové struktury populace na výsledek projekce.....................................................................221

Vratislav Schüller, Zdeněk Dytrych, Jiří Prokopec: Dílci poznatky z výzkumu problémových rodin...........................................................227

Marian Mitrgga: Migrační politika v koncepci sociální politiky...............234

RECENZE

Jarmila Zlínská: Sociální ukazatele..........................................239

Nina Orlovová: Demografické procesy a sociální struktura.....................240

Josef Koubek: Socioekonomická demografie.....................................243

Milan Aleš: Demografické mapy Francie........................................244

Pavel Tomášek: Měnící se rysy metropolitní Ameriky...........................246

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Zprávy ze zasedání Vládní populační komise — XVI. sjezd KSČ a program sociálního rozvoje 1981—1985 — XXVI. sjezd KSSS a problematika rodiny — Ing. František Ďurďovič 60-ročný — Mezinárodní konference o rodině — 7. řádné zasedání demografické pracovní skupiny — Urbanizace v afrických zemích — Demografické problémy arabského světa —

Propagace omezování porodů...................................................249

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1975—1981 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1976—1981 a 12měsí£ní klouzavé průměry — Pohyb obyvatelstva v Československu v roce 1980 — Třídní a sociální složení obyvatelstva ČSSR v roce 1980 — Národnostní složení obyvatelstva ČSSR v roce 1980 — Věkové složení obyvatelstva ČSSR v roce 1980 — Rodiny a domácnosti v

ČSSR v roce 1980 — Černošské obyvatelstvo v USA..............................262

BIBLIOGRAFIE.................................................................278

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz