> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1981

Záznam přidán/aktualizován: 8. duben 2009 v 11.35 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

60. výročí vzniku Komunistické strany Československa...........................1

Alexandr Jakovlevič Kvaša: Problémy regionálního demografického prognózovaní

v SSSR.........................................................................4

XII. demografická konference v Praze na téma „Postavení demografie v rámci

současné vědy a praxe"........................................................11

Josef Koubek: Populační politika Československé republiky v letech

1945—1980.....................................................................32

RECENZE

Jiří Stehlík: Životní prostředí očima přírodovědce............................51

Miloslava Jansová: Mezinárodní encyklopedie ochrany zdraví a bezpečnosti při

práci.........................................................................53

Nina Orlovová: Ženy v zaměstnání a doma.......................................54

Jiří Kupka: Otázky organizace nových oblastí..................................55

Ivan Lesný: K poznávání vývoje plodnosti v průběhu demografické revoluce......57

Zdeněk Pavlík: Nová rumunská učebnice demografie..............................59

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Mezinárodní rok invalidu 1981 — K některým otázkám činností Svazu invalidů — Kouření a školní mládež — Kolokvium v Louvain-La -Neuve „Populace a sociální struktury" — Mezinárodní institut pro aplikovanou systémovou analýzu IIASA — Stav prací na srovnávací studii „Světového šetření plodnosti" (WFS) — Akademik Ivan Štefanov (1899 až 1980) — Mnohojazyčný demografický slovník (1979) — Demografická problematika v rámci Státního plánu základního výzkumu na šestou pětiletku — Jaký bude osud dětí v rozvojových zemích? — Pařížské kolokvium o populačních politikách socialistických stálu — Podklady pro výchovu k rodičovství zdravotně postižených...................................................................61

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1975—1980 — Živorodnosl, úmrtnost a potratovost v letech 1975—1980 a 12měsíční klouzavé průměry — Věk matky, perinatální úmrtnost a hmotnost plodu — Péče o děti předškolního věku — Děti vyžadující zvláštní péči v ČSR v roce 1979 — Prvé úmrtnostní tabulky podle okresů — Západočeský kraj 1975—1977 — Demografické poměry mexické populace......................................................................78

BIBLIOGRAFIE..................................................................91

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz