> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 6/2008

Záznam přidán/aktualizován: 19. listopad 2008 v 12.05 hod.

STATI

Michal Svěrák: Nová kategorie mezinárodních smluv dle zákona o civilním letectví ve vztahu k ustanovení článku 83 bis Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a její ústavněprávní meze . . . 593

Ladislav Balko: Úloha práva v slovenskej euromenovej sukcesu .............................. 617

Katarzyna Witkowska - Chrzczonowicz: Členství Polské republiky v Evropské unii ve světle judikatury polského Ústavního tribunálu........................... 712

Monika Popenková: Historický vývoj mezinárodněprávní úpravy výjimek ze zákazu použití síly do roku 1945.......... 672

František Cvrček: Popis právního řadu na základě lingvistické a právně formální analýzy textů právních předpisů....... 684

100. výročí úmrtí Josefa Hlávky................. 695

Osmdesátiny doc. dr. Jána Grónského, CSc............ 702

DISKUSE

František Novák: Interpretace v právu - večné téma do diskuse . . 704

RECENZE A ANOTACE

Karolina Adamová: František Šamalík: Ústava sevřená v protikladech restaurace. Brno, Praha: Nakladatelství Doplněk. Masarykova dělnická akademie 2008, 166 s................. 705

Luboš Tichý: Ulrich Magnus, Peter Mankowski (ed.): Brussels I Regulation, Sellier, European Law Publisher, 2007, 852 s...... 706

2 VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Markéta Trimble - Landová: „Globalizace hromadných žalob" -konference v Oxfordu v prosinci 2007............. 708

Renata Veselá: Mezinárodní vědecké setkání „Familienrecht und Geschlechterpolitik" (Family Law and Gender Policies) .... 710

AUTORI

prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., Ústav státu a práva AV ČR,

v. v. i., Právnická fakulta UK, Praha, Fakulta právnická ZCU, Plzeň doc. JUDr. Ladislav Balko, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR JUDr. František Cvrček, CSc, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.. Fakulta

právnická ZČU, Plzeň Mgr. Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Ústav práva a administrativy

Univerzity Mikuláše Kopemíka v Toruni, Polsko JUDr. Věra Jirásková, CSc, Právnická fakulta UK, Praha prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc, Právnická fakulta UK, Praha Mgr. Markéta Trimble-Landová; Ph.D., Český statisticky úřad, Praha JUDr. František Novák, CSc, Ustav státu a práva AV CR, v. v. i., Fakulta

právnická ZČU, Plzeň Mgr. Monika Popenková. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha Mgr. Michal Svěrák, Ministerstvo dopravy ČR, Praha prof. JUDr. Luboš Tichý. CSc, Právnická fakulta UK, Praha JUDr. Renáta Veselá, Ph.D.. Právnická fakulta MU. Brno

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz