> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1980

Záznam přidán/aktualizován: 8. duben 2009 v 11.39 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Ivan Kuchár: Problém populačního optima......................................193

Jaroslav Zahálka: Demografické analýzy a projekce — významný činitel pro

plánovací a ekonomickou praxi................................................203

Josef Dvořák, Jaroslav Havelka: Životní prostředí a člověk — určování

ekologického typu sídelní lokality...........................................214

DISKUSE

Vymezení censových domácností ve vztahu ke stanovení potřeby bytů............223

Viliam Volko: K objektivizácii potreby a zdrojov bytového fondu..............223

Milan. Kučera: Definice censové domácnosti a její perspektiva................232

Anna Veselá: Censové domácnosti a odhad potřeby bytů.........................238

RECENZE

Eduard Charvát: Obyvatelstvo světa a ekonomický vývoj........................243

Milan Kučera: Nemoci na zemi.................................................245

Vladimír Salda: Mezinárodní rok dítěte a životní podmínky dětí ve světě......246

Zdeněk Pavlík: Demoekonomické problémy rozvojových zemí......................249

Jiří Anděl: K některým teoretickým otázkám demografie a populační politiky...252

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — 80 let prof. MUDr. Josefa Hynieho, DrSc. — 60 let přírodovědecké fakulty a výuka demografie na Karlově univerzitě v Praze — Proč klesá porodnost v Asii? — Národní demografická bibliografie za léta 1945—1977 — Tabák, riziko pro zdraví a lidskou reprodukci — Kalendář pro ekonomy 1981 — XII. demografická konference Československé demografické společnosti při ČSAV — Jednotný Číselník organizací v ČSSR......254

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1975—1980 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1975—19(50 a 12měsíční klouzavé průměry — Pohyb obyvatelstva v roce 1979 — Koncentrace a urbanizace obyvatelstva v ČSSR 1961 až 1977 — Věkové složení obyvatelstva CSSR v roce 1979 — Třídní a sociální složení obyvatelstva CSSR v roce 1979 — Národnostní složení obyvatelstva ČSSR v roce 1979 — Rodiny a domácnosti v ČSSR v roce 1979................................201

BIBLIOGRAFIE.................................................................281

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz