> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1980

Záznam přidán/aktualizován: 8. duben 2009 v 11.45 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Ladislav Mikuš: 35 let od osvobození Československa Sovětskou armádou (1945 až

1980).........................................................................97

Příspěvky k československé historické demografíi..............................99

Josef Koubek: Populační politika v právních předpisech Československé republiky

v letech 1918—1938..........................................................126

Stanislava Vávrova: Vícečetné porody v ČSSR a mezinárodní srovnání...........137

RECENZE

Vladimír Srb: Základy historické demografie..................................148

Světlana Kubečková: Nová sovětská publikace o teoretických problémech

demografie...................................................................149

Nina Orlovová: Sovětští demografové k budoucnosti............................151

Alena Bubrtová: Populační exploze v pojetí Edwarda Rosseta...................154

ZPRÁVY

Z Československé dcmogrolické společnosti — K 85. narozeninám prof. dr. Jaromíra Korčáka, DrSc, nositele Řádu práce — 15 let Výzkumného ústavu sociálno ekonomických informací — Zahraniční návštěvy v oddělení demografické statistiky Federálního statistického úřadu — 150 let rakouské statistiky — Kontracepce pro muže — Tradice proti zdraví — X. beseda spolupracovníků „Demografie" — Výsledky ankety časopisu Demografie (1979) — Sčítání lidu, domů a bytů 1. 11. 1980 —

publikace výsledků...........................................................157

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1975—1980 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1974—1979 a 12měsícní klouzavé průměry — Příjemci přídavků na děti v květnu 1979 — Bilance vnitřního stěhování podle krajů v letech 1965—1978 — Krajské úmrtnostní tabulky 1976/1977 — Šetření populačního klimatu ve Francii...........................................................170

Bibliografie.................................................................185

Legislativa..................................................................192

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz