> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1980

Záznam přidán/aktualizován: 8. duben 2009 v 12.01 hod.

OBSAH

Články a studie

Vladimír Wynnyczuk, Františka Fakturová: Mezinárodní srovnání populačních opatření v Evropě (1978).......................................................1

XI. demografická konference v Praze na téma: „Životní cykly obyvatelstva".....16

Jiří Prokopec, Vratislav Schiiller, Zdeněk Dytrych: Předpoklady k manželství....................................................................31

Ivan Lesný: Uzavírání a zániky manželství žen, narozených v letech 1930—1954.....................................................................39

Přemysl Skála: Prognóza pracovních sil v ostravské průmyslové aglomeraci do roku 2000.....................................................................55

Anton Gillinger: Porovnanie literárnych údajov o sezónnosti úmrtnosti v Európe........................................................................59

Světlana Kubečková: Statistika životního prostředí............................62

RECENZE

Vladimír Srb: Život a dílo A. Boháče..........................................66

Zdeněk Pavlík: Demografie a rozvoj............................................68

Nina Orlovová: Co určuje fertilitu ve vyspělých zemích?.......................69

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Péče o děti ve světě a v ČSSR — Mezinárodní kongres „Zdraví lidu" v Praze — Demografie, regionální politika a sociálně ekonomický rozvoj — Sčítání lidu v Číně v r. 1980? — Nepřemožitelná malárie?......................................................................73

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1973—1979 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1974—1979 a 12měsíční klouzavé průměry — Vývoj celkovej potratovosti žien v reprodukčnom veku v ČSR generácií 1930—1954 — Obce podle velikostních skupin v roce 1976 — Domy soustředěné pečovatelské péče — efektivní přínos pro vyšší využití bytového fondu.............................79

BIBLIOGRAFIE..................................................................90

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz