> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 1/2009

Záznam přidán/aktualizován: 10. duben 2009 v 14.34 hod.

DRABIK, D. - BARTOVÁ, .

An Assessment of the Slovak Agri-food Trade Specialisation Pattern .

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 57, no. 1 (2009), p. 1-20.

KÁRÁSZ, P. - RENČKO, J.

Mikroekonomická adaptácia a jej súvislosti s rozvojom finančného sektora v kontexte transformačného procesu Slovenska .

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 57, no. 1 (2009), p. 21-40.

JIRÁNKOVÁ, M.

Ataky na „tradiční“ funkce národních států v globálních ekonomických procesech .

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 57, no. 1 (2009), p. 41-56.

BROŽOVÁ, D.

Work-life balance a statistická diskriminace žen na trhu práce .

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 57, no. 1 (2009), p. 57-76.

BREZINA, I. - ORŠULOVÁ , A. - PEKÁR, J.

Analýza absolútnej koncentrácie vybraného odvetvia pomocou Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu .

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 57, no. 1 (2009), p. 77-94.

DOLENC, P.

Trend Brakes in The Public Debt Management in Slovenia.

In Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 57, no. 1 (2009), p. 95-103.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz