> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 6/1990

Záznam přidán/aktualizován: 15. duben 2009 v 11.17 hod.

OBSAH č. 6/1990

STATI

Pavlík Z, Charvát F., Hampl M.,; Společnost a uspořádání reality (2. část)...469

Zíolkowski M.: Individuální adaptace na změny v systému: „krize reálného

socialismu" v Polsku.........................................................482

Keller J.: Dva mýty moderní sociologie.......................................496

Rabušic L.: Tichá revoluce, neboli od materialismu k postmaterialismu v

západních společnostech......................................................505

Mucha I.: Luhmannovo pojetí vědy a evoluce...................................518

Suchánková M.: O problematice americké sociologie hodnot.....................526

Marada R.: Dějinně filozofické salto mortale W. Benjamina....................537

Benjamin W.: Ke kritice násilí...............................................543

METODOLOGIE

Cakrt M.: Faktorová analýza kontingenČních tabulek: Možností využití

standardních programů........................................................552

RECENZE

LužnýD.: Možný L, Moderní rodina - Mýty a skutečnost.........................571

Svítek J.: Zamyšlení nad počinem záhřebského nakladatelství Naprijed.........573

Urbánek E., Berger P. L., The Capitalist Revolutions. Fifty prositions about

Prosperity...................................................................574

ZPRÁVY

Šanderová J.: Mezinárodní výzkumný projekt „Strukturální změny na Východě a na

Západě": individuální reakce na změny pracovních příležitostí a možností

výdělku......................................................................580

Bártová E.: Realita a volba: zamyšlení nad IV. mezinárodním interdisciplinárním

kongresem o ženách...........................................................581

Vajdová Z.: Lokální rozvoj v Evropě: zkušenosti a vyhlídky...................583

Řehák J.: Mezinárodní sympozium „Measurment in Social Sciences", 2.-6.4.1990,

Bechyně......................................................................585

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz