> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 5/1990

Záznam přidán/aktualizován: 15. duben 2009 v 11.20 hod.

Obsah č. 5/1990

STATI

Hampl M., Charvát F, Pavlík Z.: Společnost a uspořádání reality (část I).....345

Drbohlav D.: Migrační motivace regionální a sídelní preference obyvatelstva v

československé a zahraniční literatuře.......................................358

Petrusek M.: Spor o teorii strukturace Anthonyho Gidden-se v západní

sociologii...................................................................375

Keller 3.: Problém moci v díle A. Giddense a R. Collinse.....................392

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Řeháková B.: Analýza symetrických tabulek....................................402

Boguszak M., Matějů P.: K využití Mezinárodní standardní klasifikace zaměstnání

(ISCO.) v československé sociologii..........................................418

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMU

Rezková M., Čermáková M.: Sociologický výzkum a školství.....................449

RECENZE

Librová H.: J. Četl, S. Hubík, J. Šmajs, Příroda a kultura...................456

Karola J.: Polský lexikon religionistiky (Leksykon religioznawczy)...........458

Méchurová H.: Francouzská mládež a náboženství...............................461

ZPRÁVY A INFORMACE

Miltová A.; Sympozium „Funkční analýza v sociologické práci".................464

ANOTACE

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz