> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 7/2008

Záznam přidán/aktualizován: 19. listopad 2008 v 12.08 hod.

STATI

Michal Šejvl: Aplikace práva ES národními soudy a res judicata .............................. 713

Michal Tomášek: Hlavní teoretické problémy harmonizace trestního práva v Austrálii....................... 738

Robert Zbíral: Vystoupeni z Evropské unie ve světle evropského

a mezinárodního práva.................... 752

František Hclešic: Družstevnictví v politickém systému ..... 774

Lenka Bezoušková: O státoprávním uspořádání Iránu v ústavě z roku 1979 ......................... 785

DISKUSE

Jaroslav K. recht: Poznámky k tvorbě právních předpisů ..... 805

RECENZE A ANOTACE

Petr Mlsná: Václav Pavlíček a kolektiv: Ústavní právo České republiky, Část I., 2. podstatně rozšířené a doplněné vydáni. Praha: Linde 2008, 797 s....................... 814

Monika Pauknerová: Principles, Definitions and Model Rules of European Privace Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Interim Outline Edition, editoři: Christian von Bar, Eric Clive, Hans Schulte-Nölke, Hugh Beale, Johnny Herre, Jerome Huet, Peter Schlechtriem, Matthias Storme, Stephen Swann, Paul Varul, Anna Veneziano a Fryderyk Zoll, nakl. Sellier, European Law Publisher, Mnichov 2008, 396 s.............. 817

Karolina Adamová: Hans Kristoferítsch: Vom Staatenbund zum Bundesstaat? Die Europäische Union im Vergleich mit den USA, Deutschland und der Schweiz, Springer, Wien - New York 2007, 366 s............................. 819

Karolina Adamova: Ladislav Vojáček: Urážky, pomluvy, nactiu-trhání, ochrana ctí v československém trestním právu, Praha: Euro-lex Bohemia 2006, 500 s.................... 820

Vendulka Valentová: Dvě zajímavé publikace k dějinám Evropy: Jan Kuklík, René Pelráš: Nadnárodní integrace v Evropě. Praha: Avenira 2007, 238 s. a Liang Hsi-Huey: Mezi Berlínem a Prahou, Střední Evropa ve vzpomínkách čínského historika, Praha: Prostor 2006. 433 s......................... 821

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Martina Kubistova: Mezinárodní konference „Úloha práva v procesu měnové sukcese", Bratislava 3. - 5. března 2008..... S23

AUTOR!

prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc, Ústav státu a práva AV ČR.

V. v. i.. Právnická fakulta UK, Praha, Fakulta právnická ZČU, Plzeň Mgr. Lenka Bezoušková, LL.M., doktorandka na Katedře občanského práva Fakulty právnické ZČU. Plzeň, koncipientka v AK Saxinger, Chalupsky & Partner v Plzni JUDr. František Helešic, CSc, AVM CORP., a. s.. Ústi nad Labem JUDr. Martina Kubistova, Právnická fakulta UK. Praha a Úřad vlády ČR JUDr. Jaroslav Krecht, CSc, Praha

JUDr. PhDr. Petr Mlsná, Právnická fakulta UK, Praha a Úřad vlády ČR prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i..

Právnická fakulta UK, Praha, Fakulta právnická ZCU. Plzeň JUDr. Michal Šejvl, Ústav státu a práva AV ČR. v. v. i.. Fakulta právnická

ZČU, Plzeň prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. Právnická fakulta UK. Praha Mgr. Vendulka Valentová, Fakulta právn ická ZČU. Plzeň JUDr. et Mgr. Robert Zbíral, Právnická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz