> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/1990

Záznam přidán/aktualizován: 15. duben 2009 v 11.23 hod.

Obsah č. 4/1990

STATI

Machonin P.: Úvodem k souboru sociologických analyticko-prognostických studií z

přelomu let 1989/90..........................................................241

Brokl L.: Problémy přechodu k pluralitní demokracii..........................249

Brokl L.: Překonávání byrokratického charakteru správy společnosti...........262

Potůček M.: Člověk v měnící se společnosti - příklad Československa..........269

Večerník J.: Sociální souvislosti přechodu k tržní ekonomice.................276

Filipcová B.: Československo - výkonová společnost?..........................284

Matějů P.: Role vzdělání a kvalifikace ve výkonové společnosti...............290

Tuček M.: Sociální souvislosti restrukturalizace národního hospodářství......297

Musil J., Linhart J.: Naše mravní krize a politický pluralismus..............303

Linhart J.: Názorová a kulturní pluralita....................................313

Slejška D.: Hodnotová sféra pod vlivem stagnace a tendence jejího dalšího

vývoje po listopadu 1989.....................................................317

Alan J.; Generační zázemí našeho soolečenského vývoje........................321

Macronin P., Musil J.: Úvaha na závěr........................................326

Szelanyi L.: Strategie a důsledky přechodu od redistributivní ke smíšené

hospodářské soustavě.........................................................331

Nehnevajsa J.: Několik poznámek o společenské změně..........................342

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz