> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 3/1990

Záznam přidán/aktualizován: 15. duben 2009 v 11.31 hod.

Obsah č. 3/1990

STATI

Alan J., Jungmann B., Machonin P., Petrusek M., Roško R., Šafár Z., Večerník

J.: „Československá společnost" po dvaceti letech............................129

Petrusek M: Sociální stratifikace československé společnosti 1967 (Résumé knihy

„Československá společnost").................................................146

Boguszak M, Gabal L, Matějů P.: Ke koncepcím vývoje sociální struktury v

ČSSR.........................................................................168

Vláčil J.: K sociologické teorii řízení a organizace práce...................187

Slejška D.: Satisfakčne hodnotový model výzkumu a využití měkkých dat........199

Vujovič S.: Rozvoj sociologie města v Jugoslávii.............................209

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMU

Slepička P.: Vybrané sociální charakteristiky návštěvníků sportovních

utkání.......................................................................216

RECENZE

Sanderová J.: J.Alan, Etapy života očima sociologa...........................223

Srb V.: A. Subrtová, Dějiny populačního myšlení a populačních teorií.........225

Kabátek A.: I. S. Kon, Hledání vlastního Já..................................227

Hampl S.: B. Čakalov, Izsledovane dinamikata na obštestvenoto mnenie (Zkoumání

dynamiky veřejného mínění)...................................................233

Nakonečný M.: St. Kosiňski, Socjologia ogólna (Obecná sociologie)............235

Keller J.: M. Crozier, État modeste, État moderme. Strategie pour un autre

changement. (Skromný stát, moderní stát. Strategie další změny.).............238

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz