> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1-2/1990

Záznam přidán/aktualizován: 15. duben 2009 v 11.35 hod.

Obsah č. 1-2/1990

STATI

Urban J.: K východiskům a hlavním rysům prognostické koncepce rozvoje životní

úrovně.........................................................................1

Harmadyová V.: Prognóza sociálního rozvoje SSR do r. 2010.....................13

Kabátek A.:K vývojí sociologie mládeže........................................23

Suchánková M.: Teorie náboženského probuzení v americké sociologii............43

Keller J.: Sociální změna v zrcadle francouzské sociologie....................55

Haderka J.: Rozpad manželství a úprava rozvodu ve Velké Británii..............67

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Petrusek M.: Kvantitativní nebo kvalitativní metody?..........................75

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

Beskidová L.-Tuček M.: Sociální diferenciace v materiálni situaci obyvatel

Polska a Československa.......................................................91

ZPRÁVY A INFORMACE

Filipcová B.: Informace o činnosti 13. výzkumného výboru ISA „Sociologie volného času"................................................................110

Boguszak M., Gabal I., Matějů P.: Informace o činnosti 28. výzkumného výboru

ISA „Sociální stratifikace a mobilita".......................................111

Holda D.: Informace o činnosti 34. výzkumného výboru ISA „Sociologie

mládeže".....................................................................113

Petrusek M.: Moskevská konference o soudobé západní sociologii...............114

Keller J., Spěšná D.: Seminář skupiny pro kvalitativní analýzu...............116

Sanderová J.: Mezinárodní seminář o kvalitativních metodách..................118

Suchánková M.: Mezinárodní zasedání sociologů náboženství....................121

Petrusek M.: Za Vojtěchem Tlustým............................................125

Nová sekce Masarykovy české sociologické společnosti.........................127

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz