> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/1991

Záznam přidán/aktualizován: 15. duben 2009 v 14.20 hod.

Obsah čísla 1/1991

Musil, J., Večerník, J.: Úvodem k novému ročníku.............................3-4

Kulatý stůl: Dluhy sociologie...............................................5-72

STATI

Matějů, P.: Kdo získal a kdo ztratil v socialistické redistribuci..........13-38

Večerník, J.: Distribuční systém v Československu: empirická fakta, výkladové

hypotézy...................................................................39-56

Dianiška, I,: Inštitúcia kvalifikatorov....................................57-68

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

Musil, J.: Nové vymezení sociální ekologie.................................69-89

DISKUSE

Machonin, P., Petmsek, M.: Na závěr diskuse. Ještě jednou ke koncepcím vývoje

sociální struktury v Československu........................................90-96

RECENZE

Slejška, D., Herzmann, J.: Sondy do veřejného mínění (J, Hendrichová)......97-98

Oxenstierna, S.: From labour shortage to unemployment (V Stédronský)......98-100

Pohl, R.: Divisions of labour (Z. Miková)................................100-102

ZPRÁVY

Program práce Sociologického ústavu (P. Matějů)..........................103-104

Sociologie vědy v Dubrovníku (A. Miltová)................................105-107

DOKUMENTY

Masaryk o předmětu metodách a úkolech sociologie.........................108-112

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz