> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/1991

Záznam přidán/aktualizován: 15. duben 2009 v 14.28 hod.

OBSAH ČÍSLA 4/1991

Slovo úvodem.................................................................395

STATI

Zdeněk Strmiska: Poznámky ke vztahu sociální struktury a politické kultury...397

Jan Vláčil: Kořeny krize práce...............................................425

Alena Vodákova: K otázce ženské práce........................................440

Oleg Suša: Práce a seberealizace člověka v kontextu společenských změn.......455

Michal Čakrt: Sociální klima v řízení průmyslového podniku...................468

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Dragoslav Slejška, Jitka Havlová: K vývoji mimo akademické sféry sociologie

práce aprümyslu v sedmdesátých a osmdesátých letech..........................484

Chaširi Munžafjarov, Marek Poloncarz: K vývoji zaměstnanosti v severních

Čechách......................................................................495

Milan Tuček: Sociální diferenciace v profesní sféře ve vědomí Československé

populace.....................................................................504

RECENZE

R. Sainsaulieu (ed): L'entreprise, une affaire de société (A. Matějovský)....519

Reinhold Biskup (Hrsg.): Partnerschaft in der Sozialen Marktwirtschaft

(I. Hradecká)................................................................524

ZPRÁVY

Personální práce a personální politika ve svobodném tržním hospodářství

(M. Tomšík)..................................................................527

Konference "Automatizace, sociální otázky a práce" (V. Pernica)..............528

Konference CHER v Bruselu (J. Hendrichová)...................................532

Inter-univerzitní středisko v Dubrovníku na křižovatce (J. Svítek)...........533

DOKUMENTY

Dopis Edvarda Beneše I. A. Bláhovi...........................................536

POKYNY PRO AUTORY

Pokyny pro autory............................................................539

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz