> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 6/1991

Záznam přidán/aktualizován: 15. duben 2009 v 14.35 hod.

OBSAH ČÍSLA 6/1991

Úvodem.......................................................................687

STATI

Miloslav Petrusek: Ignoramus et ignorabimus..................................689

Petr Mareš, Libor Musil, Ladislav Rabušic: Sociální změna očima české

veřejnosti:..................................................................702

Ivan Mucha: Systémové teorie a modernizace společenského života..............715

Jan Keller: Sociologické teorie a instituce klientely........................726

Vladimír Müller: Legitimace - klíčový sociologicko-teoretický pojem nebo pouhé

"argomento rituále"?.........................................................742

Edmund Mokrzycki: Dědictví reálného socialismu a západní demokracie..........751

Johann P. Arnason: Praxis a jednáni..........................................758

Z DĚJIN ČESKOSLOVENSKÉ SOCIOLOGIE

Dušan Lužný: Bláhova "Sociologie inteligence" po půl století.................774

RECENZE

Ch. G. A. Bryant, H. A. Becker (eds.): What has Sociology Achieved

(I. Gaďourek)................................................................788

L Srubar: Kosmion. Die Genese der pragmatischen Lebenswelttheorie von Alfred

Schütz und ihr anropologischer Hinterprund (E. Urbánek)......................791

E. Mokrzycki: Socjologia w filozoficznym kontekscie (V. Müller)..............795

H.-D. Evers, T. Schiel: Strategische Gruppen. Verglichende Studien

zu Staat,Bürokratie und Klassenbildung in der Dritten Welt (I. Bayer)........797

J. T. Klein: Interalsciplinarity: History, Theory, and Practice

(J. Nekvapil)................................................................802

Demographische Transition (K Kalibová).......................................805

E. J. Blakety: Planning local Economic Development: Theory and Practice (J.Kolaja)...................................................................808

ANOTACE

T. Deelstra, O. Yanitsky (eds.): Cities of Europe: The Public's Role in Shaping

the Urban Environment (L. Kotačka)...........................................810

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz