> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 6/1989

Záznam přidán/aktualizován: 17. duben 2009 v 14.24 hod.

Obsah č: 6/1989

STATI

Růžička R.: Socialistické vlastnictví: ekonomický, technologický a sociologický zřetel..........561

Holda D.: K sociálnímu rozvoji mládeže.......578

Kabátek A.: K sociologickému vymezení generačních skupin..................588

DISKUSE

Dvořák J.: Společenské vztahy v procesu přestavby...608

Herzmann J.: Vytvořit oborovou sociologii veřejného mínění..................611

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Řehák J.: Výuka matematických a statistických předmětů v oboru sociologie.............614

MiŠovič J. - Paukovič V.: K otázkám sociologického prístupu pri skúmaní národnostných javov.......632

RECENZE

Urbánek E.: R. Wiggershaus, Die Frankfurter Schule. Geschichte. Theoretische Entwicklung. Politische Bedeutung .................646

Mansfeldová Z. - Vajdová Z.: 20. ročník časopisu Sociológia..................651

Nakonečný M.: M. Argyle - M. Henderson, Die Anatomie menschlicher Beziehungen...........656

ZPRÁVY A INFORMACE

Iilner M.: Meziuniverzitní středisko v Dubrovníku a jeho sociologický program.............659

Brožová D.: Mezinárodní seminář „Sociální interpretace techniky" v mezinárodním centru postgraduálních studií v Dubrovníku...............659

Bártová I.: Výzkumný seminář - statistická analýza dat v sociálních vědách.............662

MšovičJ.: Seminár o zmenách v názoroch československej populácie................665

Navarová H.: Informace o semináři „Rodina - stabilizující či dynamizující faktor rozvoje osobnosti mladého člověka"..................667

Lužný D.: Mezinárodníseminářo inteligenci.....668

Zahájení prvního běhu postgraduálního studia na katedře sociologie filozofické fakulty UK.........669

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz