> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 8/2008

Záznam přidán/aktualizován: 19. listopad 2008 v 12.09 hod.

STATI

Josef Bejček: K důvodnosti automatického zákazu vertikálni cenové fixace............................ 825

Marek Zich: Některá možná východiska pro českého ústavodárcc v oblasti referenda...................... 855

Monika Popenková: Současná mezinárodněprávní úprava použití ozbrojené sily - zákaz použití sily a jeho nesporné výjimky . . 862

František Novák: Kvantitatívni deskripce práva - základní východiska a parametry legislativy ČR (období 19)8-2006 a 2002-2006) ............................ 899

Helena Válková, Oldřich Choděra: Odešel doc. JUDr. Jiří Pipek, CSc.............................. 912

Karolina Adamová, Ladislav Křížkovský: Za profesorem Františkem Šamalíkem (28. 12. 1923-24.4.2008) ......... 915

INFORMACE

Michal Kurii: Medzinárodná organizácia práce - predpoklady vzniku, funkcionárska elita a normotvorné aktivity v dobových a aktuálnych súvislostiach................... 918

RECENZE A ANOTACE

Jan Malíř: Conen, Olivier, Klein, Pierre (vedoucí autorského kolektivu): Les conventions de Vienne sur le droit des traités. Commen-taire article par article, 3 svazky, Bniylant. Bruxellcs 2006, 2965 s. 927

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Veronika Bílková a kol.: Mezinárodní konference „Nové jevy

v právu na počátku 21. století", Praha 17. a 18. dubna 2008 931

AUTOŘI:

prof. JUDr. Karolina Adamová, CSc, Ústav státu a práva AV ČR,

v. v. i., Právnická fakulta UK, Praha, Fakulta právnická ZČU, Plzeň prof. JUDr. Josef Bejček, CSc, Právnická fakulta MU, Brno JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E. MA, Právnická fakulta ÚK, Praha JUDr. PhDr. Oldřich Choděra, Advokátní kancelář, Praha JUDr. Michal Kurii, Akadémia Policajného zboru, Bratislava, SR doc. JUDr. Ladislav Křížkovský, CSc, Praha JUDr. Jan Malíř, Ústav státu a práva AV ČR. v. v. i. JUDr. František Novák, CSc, Ústav stáru a práva AV ČR, v. v. i.. Fakulta

právnická ZČU, Plzeň Mgr. Monika Popenková, Ministerstvo zahraničních věcí, Praha, dokto-

randka Fakulty právnické ZČU, Plzeň prof JUDr. Helena Válková, CSc, Nakladatelství C. H. BECK, Praha,

Fakulta právnická ZČU, Plzeň JUDr. Marek Zich, Advokátní kancelář, Praha

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz