> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 5/1989

Záznam přidán/aktualizován: 17. duben 2009 v 14.26 hod.

Obsah č: 5/1989

STATI

Kabátek A.; Mládež-generace-kultura......449

Lazar M. G. - Firsov B. M. - Jadov V. A.: Profesionální morálka v sociologii.............468

Welskopf R.: K funkci zájmů v inovačních procesech...474

Filka M.: Sociální řízení podniku jako součást přestavby432

Večerník J.; Materiální podmínky mladých rodin....494

Keller J.: Co je to vlastně byrokracie ?........507

DISKUSE

Urbánek E.: Sociologické poznání: povaha sociální reality a lidského subjektu.............519

Holdu D.: K některým otázkám vědeckého postižení mládeževobdobíspoiečensképřestavbv.......521

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Stupka V.: Významy slov 'společenský' a 'sociální' důležité pro makrosociologii.............523

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

Kuchař P. - Šubrt J.: Příprava mládeže na dělnická povolání...535

RECENZE

Pernica V.: D.Plevmk, Informacija i komunikacija...550

Svítek J.: S. Joksimovič - R. Maric - A. Milic - D. Popadič - M. Vasovič, Mladi i neformálne grupe - U traganju za alternativom...............552

ZPRÁVY A INFORMACE

Tomek I. - Herzmann J.: Mezinárodní sympozium o míru a sociálním rozvoji.............556

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz