> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/1989

Záznam přidán/aktualizován: 17. duben 2009 v 14.27 hod.

Profesionální kodex sociologa........337

KONFERENCE

„Vztah sociálního a ekonomického rozvoje v etapě přestavby československé společnosti"

Plenární zasedám

Kohout J.: Ekonomické a sociální procesy a jejich reflexe v sociologické teorii...........340

Rychtařík K.: K metodologické problematice sociologického poznání ..............346

Zich F.: Přestavba a sociologie.........350

Sekce

Vítečícová J.: Sekce „Sociální bariéry a zdroje urychlování společenské dynamiky"............357

Lubeiec L.: Sekce „Úlohy sociológie pri zdokonaľovaní sociálnej politiky"............364

Tomek L: Sekce „Utváření socialistického společenského vědomí".................375

Sak P.: Sekce „Úloha mladé generace v procesu společenské přestavby"...............380

Diskuse u kulatého stolu

Schenk J.: Z jednania u okrúhleho stola „Vybrané otázky rozvoja marxisticko-leninskej sociologickej teórie"...388

Buriánek J. - Jeřábek H.: Z jednání u kulatého stolu „Počítač nebo kvalitativní metody"........389

Tomšík M.: Z jednaní u kulatého stolu „Využití poznatku sociologie ve společenské praxi".........390

DISKUSE

Matějovský A.: Perspektivy sociologického výzkumu...392

Munžafjarov Ch.: Sociologické poznání a společenská praxe...................397

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Matějů P.: Metoda strukturního modelování (Přehled základních problémů) .............399

RECENZE

Rendlová E.: 30.řočník Demografie........418

Urbánek E.: J. Duffková, Zkoumání budoucnosti...420

Vodákova A.: K. A. Švarcmanová, Současná buržoázni etika: iluze a realita..............423

Jirásek J.: R. Stollberg, Soziologie der Arbeit.....426

ZPRÁVY A INFORMACE

Lišková L.: Valné shromáždění Československé sociologické společnosti při ČSAV...........428,

Svítek J.: Soutěžní přehlídka prací mladých sociologů ÚFS CSAV v roce 1988.............434

Mansfeldová Z.: Seminář „Mládež - malé společenské skupiny a společenské procesy".........436

Pernica V.: Konference „Automatizované systémy řízení a inovace v řízení sociálního rozvoje - ASŘ/IŘSR'88...437

Vítek M.: Seminář „Přeměny práce a řízení pracovních kolektivů"...............443

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz