> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 3/1989

Záznam přidán/aktualizován: 17. duben 2009 v 14.29 hod.

STATI

Rychtařík K.: Metodologický imperativ......225

Vláčil J.: K zaměření socioIogického výzkumu...247

Večerník J.: Mzdová a příjmová diferenciace v Československu: některá systémová specifika...261

Burian A.: Typy pracovní a životní orientace...279

DISKUSE

Tomeš I.: Změny rolí subjektů sociální politiky.....293

Bártová E.: Čas sociologie........296

Zapletalová L.: Sociologie pro stranickou práci v Severomoravském kraji..............298

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Gál F.: Problémovo orientovaný participatívny prístup...302

RECENZE

Sedláček J.: D. Holda, Hodnoty a perspektivy mládeže v ČSSR.................312

Růžička R.: Sociální deviace...........315

Linhart J.: N. Jachiel,Sociologija i sociamaja promjana...318

Pujmaní.: M. K. Gorškov, Obščestvennoje mněnije...321

ZPRÁVY A INFORMACE

Hrzal L.: O činnosti Problémové komise mnohostranné spolupráce akademií věd socialistických zemí „Ideologický boj v současném světě"...........324

Müller V.: Konference o stavu současné nemarxistické sociologie................327

Suchánková M.; Mezinárodní konference o teorii a sociogii náboženství...............329

Kapr J.: Sociologie zdraví - možnosti a perspektivy...332

Potůček M.: Sociologická dílna.........334

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz