> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/1989

Záznam přidán/aktualizován: 17. duben 2009 v 14.30 hod.

Obsah č. 2/1989

K monotematickému číslu o životním prostredí

STATI

Dvořák J.: Sociologie a ekologie človeka.....114

Kolářský R.: Ochrana přírody jako společenský problém...125

Kunst P.: Životní prostředí a řízení vývoje společnosti..133

Voráček V.: Prognózy životního prostředí....142

Hodková I.: Mezinárodní aspekty ochrany a tvorby životního prostředí..............150

Schwarz K.: Kulturní prostředí jako součást životního prostředí společnosti............161

Premusová J.: Vazby mezi podniky a územím v lokáním reprodukčním rámci...........170

DISKUSE

Kutta F.: Několik poznámek k diskusi o vztahu sociologie a přestavby..............183

Růžička R.: K možnostem sociologického poznání a jeho užití................184

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Matějů M. - Linhart J.: Fotografie a sociologie. Uplatnil fotografie v sociologickém výzkumu.......187

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

Vavroušek J.: Vztah československé společnosti k životnímu prostředí..............200

RECENZE

Rottová M.: H. Librová. Sociální potřeba a hodnota krajin...208

Pernica V.: Vlijanije chazjajstva na prirodu - ocenki, modeli, karty..............210

Kunstová A.: M. Micklin - H. M. Choldin (eds). Sociological Human Ecology...........211

Sedláček J.: A. T. Chanipov, Inťeresy kak forma obščestvennych otnošenij...........214

Urbanová G.: L. Macháček a kol., Mládež a robotnícke povolania..............217

ZPRÁVY INFORMACE

Dráb Z.: Od zpracování dat k využívaní znalostí...221

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz