> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/1989

Záznam přidán/aktualizován: 17. duben 2009 v 14.31 hod.

Obsah č. 1/1989

STATI

Rychtařík K.: Fakty z „druhé ruky"........1

Kabátek A. - Sak P.: Teoreticko-metodologické poznámky k výzkumu mládeže a generací........23

Sedláček J.: Charles-Louis Montesquieu - předchůdce sociologie (k 300. výročí narození)........43

Musil L.: Integrace pracovního společenství......60

Suša O.: K pojetí lidského potenciálu v soudobých koncepcích „informační" společnosti..........69

DISKUSE

Valečík R.: Nezůstávat u polotovarů........87

Tomek I.: K možnostem sociologického poznání...88

Mišovič J.: K možnostiam spojenia sociologického a historického poznania ..............92

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Čakrt M.: Statistické programy a chybějící hodnoty: varování před nečekanými výsledky.........94

RECENZE

Filipec J.: B. A. Grušin, Massovoje soznanije (opyt opredelenija: problémy issledovanija).........101

Kutta F.: R.Duben a kol., Sociální rozvoj.......104

ZPRÁVY A INFORMACE

Zemřel akademik Andrej Sirácky.........106

Šanderová J.: První mezinárodní konference o hodnotách práce ..................106

Musil L.: Sympozium o teoreticko-metodologických otázkách zkoumání a řízení pracovních kolektivů.....109

Sociologická knižnice nakladatelství Svoboda v r. 1988/89...111

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz