> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 6/1988

Záznam přidán/aktualizován: 17. duben 2009 v 15.25 hod.

Obsah č.

STATI

Krejčí O.: Světový politický systém a moc...561

Kutta F.: K problematice sociálního rozvoje a úkolům přestavby.......570

Hudeček J.: Mládež a práce a její proměny...590

Tomeš I.: Obecný model základních souvislostí v péči organizace o pracovníky jako východisko pro normování sociální vybavenosti podniků...........597

Foret M.: K současným vztahům rodiny a náboženství v ČSSR........613

Haderka J.: Rozvodovost ve Francii...622

DISKUSE

Rychtařík K.: Vyzýváme k diskusi o možnostech sociologického poznání v procesu přestavby...629

Kohout J.: Diskutujeme o možnostech sociologického poznání........629

Zich F.: Úkoly a možnosti sociologického poznání...........631

Sedláček J.: K současným úkolům naší sociologie............634

Čech V.: Přestavba, ekonomika, sociologie...636

Kunst P.: K možnostem nové renesance společenskořídícího myšlení a chování sociálního subjektu..........639

ÚV KSSS přijalo usnesení „O zvýšení úlohy marxisticko-leninské sociologie při řešení základních sociálních problémů sovětské společnosti"...........643

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Buriánek J.: Sémantický diferenciál jako technika sociologického výzkumu.....645

RECENZE

sedláček J.: F. Gál - J. Alan, Spoločnosť vo svetle sociologie loryna B.: J. Šmajs, Sociální funkce vědy...657

Horyna B.: Sémantický diferenciál jako technika sociologického výzkumu...658

ZPRÁVY A INFORMACE

Zemřel Jaroslav Pecen......662

Lišková L.: K 25. výročí založení katedry ekonomické sociologie a psychologie na Vysoké škole ekonomické v Praze......663

Kuchař P.: Dvacet let činnosti ústavu vědeckých výzkumů mládeže v Sofii......664

Illner M.: Konference „Aktuální teoretické a metodologické problémy zkoumání sociální dynamiky"..........665

Rendlová E.: Celostátní seminář „Výchova dětí a mládeže k manželství, a rodičovství" dr. Jan Keller, CSc. ...664

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz