> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/1988

Záznam přidán/aktualizován: 17. duben 2009 v 15.25 hod.

Obsahč.4/19S8

STATI

Zaslavská T. I.: Aktuální problémy ekonomicko-sociologické teorie........337

Kutta F. — Dráb Z.: Sociální projektování — teoretická a metodologická východiska...348

Dráb Z. — Pernica V.: Sociální projektováni v ČSSR...........362

Vláčil J. a kol.: Sociální aspekty zavádění pružné automatizace........373

Šafář Z.: Nové pohledy na sociální strukturu v neomarxisticky orientované sociologii...387

Stehlíková E.: K problematice indikace postavení příslušníků mladé generace v sociálně třídní struktuře socialistické společnosti...400

Foret M.: Některé problémy výzkumu populární hudby...........416

RECENZE

Rendlová E.: 29. ročník Demografie....429

Linhart J.: D. Holda — Z. Čermáková, Formování hodnotových orientací socialistické inteligence...........432

Fazik A: Slovník: Vědeckotechnický pokrok...435

Vodákova A: Zamyšlení nad knihou M. Foucaulta: Slová a veci........437

ZPRÁVY A INFORMACE

Mišovič J.: Informácia o činnosti Strediska pre výskum spoločenskej mienky vo Varšave...444

Svítek J.: Mezinárodní seminár „Nové směry ve výzkumu mládeže" v Lipsku.....446

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz