> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/1987

Záznam přidán/aktualizován: 21. duben 2009 v 10.04 hod.

Obsah č. 1/1987

STATI

Kára K.: K problematice společenského vědomí...................................1

Pomaizl K.: Socialistický internacionalismus a obecně demokratické principy...17

Sedláček J.: Paradoxy Comtovy sociologie......................................29

Vítečková J.: Tendence a problémy vývoje hmotných podmínek života.............40

Haderka J.: Právně sociologické problémy rozvodovosti v evropských

socialistických státech.......................................................55

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Boguszak M.: Model vývoje vzdělanostní struktury ČSSR pro období 1960-2010....66

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMU

Herzmann J. — Hampl S. — Friesse L.: Veřejné mínění o otázkách války a míru...86

Osecká L. — Macek P.: Životní plány a cíle dnešních adolescentů...............92

RECENZE

Valenčík R.: J. Pudlák, Kategorie produktivní práce v politické ekonomii.....102

Urbánek E.: A. Sekot, Sociologie náboženství.................................104

ZPRÁVY A INFORMACE

Pernica V.: Společenské vědy a společenská praxe.............................107

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz