> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/1987

Záznam přidán/aktualizován: 21. duben 2009 v 10.06 hod.

obsah č. 2/1987

STATI

Kohout J.: XI. světový sociologický kongres..................................113

Rychtarík K.: Dialektika faktů a teorie......................................128

Müller K.: Vědeckotechnický a sociální rozvoj: souvislosti, problémy a

perspektivy..................................................................149

Keller J.: K otázce marxistické koncepce sociálního jednání..................160

Gnothová E.: Poznámky k diskusii sovietskych teoretikov k otázkam vymedzenia

sociálno-profesijnej skupiny inteligencie v socialistickej spoločnosti.......171

Petříková B.: K některým otázkám vývoje sociálně politické aktivity

družstevních rolníků.........................................................182

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

Foret M.: Výzkumy hudebních preferencí mládeže...............................187

RECENZE

Měchurová H.: J. Mužík, Filozofie — světový názor — společnost...............192

Pavlík P.: J. Sedlák, Globální problémy lidstva..............................195

Heller J.: M. Formánek, Socialistická robotnícka trieda......................196

Ďurinová V.: P. Mešťan, Sociálne partnerstvo a participácia..................199

Sedláček J.: F. M. Burlackij — A. A. Galkin, Sovremennyj Leviafan. Očerki

političeskoj sociologii kapitalizma..........................................202

Svítek J.: Jugendliche + Erwachsene '85. Generationen im Vergleich..........206

Freiová E.: E. Etziony-Halevy, The Knowledge Elite and the Failure of

Prophecy.....................................................................210

ZPRÁVY A INFORMACE

Dubský V.: Sociologie mládeže na XI. světovém sociologickém kongresu.........213

Čechák V.: Sociologie sportu na XI. světovém sociologickém kongresu..........214

Euriánek J. — Jeřábek H.: Teoretické a metodologické základy metod a technik

sociologického výzkumu.......................................................217

Häder M. — Piensová 1.: Poznámky k testování kvality výzkumných metod

v NDR........................................................................222

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz