> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 3/1987

Záznam přidán/aktualizován: 21. duben 2009 v 10.10 hod.

Obsah č. 3/1987

STATI

Ivanov V. N.: Aktuálni problémy sociologie ve světle závěrů XXVII. sjezdu

KSSS.........................................................................225

Rychtařík K.: Otevírat a řešit rozpory sociálního světa lidí.................235

Filipec J.: K sociologické analýze možností a mezí vlivu neokonzervativní

ideologie....................................................................250

Hardtová M.: Vzrůstající význam morálního faktoru v rozvoji socialismu......261

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Foret M.: Metodologická specifika vícenásobných výzkumů religiozity..........268

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

Haňdiak M.: Výskum objektivizácie pracovných funkcií robotníkov vo

Východoslovenských železiarňach..............................................283

RECENZE

Sedláček J.: M. Formánek, Ideologie a politika neokonzervatismu..............291

Vodákova A.: Z. Pavlík — J. Rychtaříková — A. Šubrtová, Základy demografie...293

Čápová S.: A. G. Zdravomyslov, Potrebnosti, Interesy, Cennosti...............295

Urbánek E.: D. Alijevová, Súčasná americká sociológia........................300

Pavlík J.: A. P. Davies — A. P. M. Coxon, MDS (X) — User Manual.

Multidimensional Scaling Package.............................................303

ZPRÁVY A INFORMACE

Machoň L.: XII. mezinárodní sympozium „Prognózovaní sociálních procesů"......308

Hudeček J.: Konference k otázkám „sociálních problémů přechodu mládeže ze školy

do pracovního procesu".......................................................312

Tomek I. — Mišovič J.: Sympozium o náboženství a ateismu.....................313

Forst V. — Herzmann J.: Mezinárodní setkání odborníků na analýzu

společenskovědních dat.......................................................318

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz