> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/1987

Záznam přidán/aktualizován: 21. duben 2009 v 10.13 hod.

Obsah č. 4/1987

STATI

Rychtařík K.: Rozpornosti abstrakce..........................................321

Nový I.: Některé otázky řízení profesních a kvalifikačních struktur

v podniku....................................................................338

Brožová D.: Ke kritice koncepce „učící se společnosti".......................346

Kohout J.: Soudobá bulharská sociologie......................................358

METODOLOGICKA RUBRIKA

Buriánek J.: Systémový přístup v sociologii..................................369

RECENZE

Rendlová E.: 28. ročník Demografie...........................................381

Charvát F.: P. Zich, Sociální procesy........................................383

Franěk R.: E. Němec — D. Halda, Rozvoj osobnosti v podmínkách budování

rozvinuté socialistické společnosti..........................................385

Kunstová A.: A. Fazik a kol., Klement Gottwald a dnešek......................387

Fabian F.: J. Řehák — B. Řeháková, Analýza kategorizovaných dat

v sociologii.................................................................388

Formánek M.: V. I. Iljin, Buržoazní pluralismus: jeho zdroje a třídní

smysl........................................................................390

Kutil J.: Buržuaznaja socioiogija na ischode XX veka: kritika novějších

tendencij....................................................................394

Vodákova A.: E. Albrecht: Jazyk a skutečnost.................................400

ZPRÁVY A INFORMACE

Hálek L: Zpráva o mezinárodním semináři „Aktivní úloha sociální struktury

socialistické společnosti v procesu realizace závěrů sjezdů bratrských

stran".......................................................................404

Pernica V.: Konference „Automatizované systémy řízení a řízení oblasti práce

ASR/PRAC '86'................................................................406

Svítek J.: Soutěž mladých pracovníků Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV

o nejlepší vědeckou práci v roce 1986........................................412

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz