> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 5/1987

Záznam přidán/aktualizován: 21. duben 2009 v 10.15 hod.

Obsah č. 5/1987

STATI

Zich R.: Počátek historických změn naší doby.................................417

Kutta F.: Základní vztahy prognózy sociálního rozvoje........................425

Linhart J.: Aktuálni otázky prognózy sociálního rozvoje a způsobu života.....440

Suchý J.: Prognózovanie rozvoja socialistického spôsobu života...............458

Vítečková J.: Budoucnost způsobu života — pokus o hledání odpovědí na otevřené

otázky.......................................................................470

Maličká L.: Způsob života v důchodovém věku..................................487

Ružička R.: Společenské vlastnictví a problém rozporu........................501

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Vojnovová V. D. — Černakovová N. E.: Organizačně metodické zvláštnosti

skupinového dotazování.......................................................516

RECENZE

Ražnok J.: J. Stena, Spoločenská kontrola a pracovný kolektív................524

Surynek A.: G. S. Batygin, Obosnovanije naučnogo vývoda v prikladnoj

sociologii...................................................................526

Demjančuk N.: I. P, Mamykin, Techničeskoje tvorčestvo: Voprosy teorii

i metodologii................................................................52S

ZPRÁVY A INFORMACE

Bártová E. — Jeřábek H.: Ideologická konference Ústavu pro filozofii

a sociologii ČSAV............................................................532

Rendlová E.: Seminář „Rodina a kulturní rozvoj společnosti"..................537

Franěk R.: Seminář „Teoretické a metodologické problémy výzkumu mládeže".....540

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz