> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 5/1985

Záznam přidán/aktualizován: 21. duben 2009 v 14.39 hod.

Obsah č. S/1985

K monotematickému číslu o mládeži

STATI

Jenerál J.: Mládež a společnost..............................................446

Holda D.: Čtyřicet let společenského rozvoje mládeže.........................452

Sak P. — Kabátek A: Místo a úloha mládeže ve společenské reprodukci..........470

Macháček L.: Aktuálne otázky socialistickej výchovy mladej generácie

robotníckej triedy...........................................................490

Kuchařová V. — Kuchař P.: Proměny společenského postavení a uplatnění dělnické

mládeže v socialistickém Československu......................................501

Fazik A.: Mládež a pracovní kolektiv.........................................515

Franěk R.: Aktuální problémy formování socio-profesionálního profilu studentů

a absolventů vysokých škol v ČSSR............................................528

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Tomek I.: K problematice výzkumu světového názoru a světonázorové orientace

československé mládeže.......................................................538

Jeřábek H.: Utváření sociální struktury mládeže a analýza jejích proměn......552

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

Vítečková J.: Způsob využití časového fondu mládeže v ČSSR...................566

Mišovič J.: Vědeckotechnický rozvoj a mladá technická inteligencia...........575

ZPRÁVY A INFORMACE

Matějka J.: Místo Ústřední politické školy SSM ve výchově a vzdělávání mladé

generace.....................................................................580

Navarová H.: Informace o zaměření činností odboru pro výzkum mládeže Ústavu pro

filozofii a sociologii ČSAV..................................................583

Machalický P.: Vědecko-výzkumná práce v Ústavech marxismu-leninismu UK

a ČVUT.......................................................................584

Freiová E.: Centrum informací o studiu na ČVUT...............................585

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz