> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 6/2008

Záznam přidán/aktualizován: 19. listopad 2008 v 12.25 hod.

AKTUALITY 2 Pracovněprávní aktuality

TÉMA MĚSÍCE 6 Agenturní zaměstnávání - stav a problémy v širších souvislostech

JUDr. Bořivoj Šubrt

PRACOVNÍ PRÁVO 15 Nepravidelná výpomoc v pracovním poměru

Ing. Alena Chládková, JUDr. Petr Bukovjan

17 Odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Mgr. Olga Bičáková

22 Kdy pracují přesčas zaměstnanci na kratší pracovní úvazek?

JUDr. Ladislav Smejkal

25 Čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou

JUDr. Bořivoj Šubrt

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 29 K pojmu „zaměstnanec" ve smyslu sociálního pojištění

Doc. JUDr. Iva Chvátalova, CSc.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 32 Nástup zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk

JUDIKATURA 34 Soudní přezkum ve věci lékařského posudku

JUDr. Petr Bukovjan

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

36 Červen, červenec 2008

ANGLICKÝ LIST

37 Employment update

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

38 Změna podmínek pro rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Mgr. Eva Vozábová

ZAMĚSTNANOST 42 Novelizace zákona o zaměstnanosti

Mgr. Olga Bičáková

PERSONALISTIKA 53 Úspěšné řešení konfliktů na pracovišti

Ing. Jiří Stýblo

OTÁZKY A ODPOVĚDI 58 Otázky a odpovědi

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz