> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/1985

Záznam přidán/aktualizován: 21. duben 2009 v 14.43 hod.

Obsah č. 4/1985

STATI

Kohout J.: Sociologické výzkumy a řízení pracovních kolektivů v SSSR.......349

Berger H. — Priller E.: Systém sociálních indikátorů socialistického způsobu

života — cíle, zásady a zkušenosti z jeho vytváření a použití................362

Vítečková J.: Změny ve způsobu využití času obyvatel ČSSR v letech

1961-1980....................................................................372

Haderka J.: K některým sociologickým aspektům rozvodovosti v Sovětském

svazu........................................................................392

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

Miner M. — Linhart J. — Tuček M. — Vodáková A.: Metodické pojetí výzkumu

„Třídní a sociální struktura obyvatelstva ČSSR v roce 1984" a zkušenosti

z etapy sběru dat............................................................403

RECENZE

Dvořák J.: J. Buriánek, Systémová sociologie? Předpoklady, problémy,

perspektivy..................................................................419

Slepička A.: T. I. Zaslavskaja — I. B. Mučnik a kol., Sociálno-demografičeskoje razvitije sela; Regionalnyj analiz..........................421

Lesný I.: 26. ročník Demografie..............................................423

ZPRÁVY A INFORMACE

Duffková J.: Poznámky k analýze významu a tématického zaměření diplomových

prací studentů na katedře marxisticko-leninské sociologie filozofické fakulty

Univerzity Karlovy...........................................................425

Tomek I.: Mezinárodní sympozium „Sozioiogie und Frieden".....................429

Pernica V.: Celostátní konference „Automatizované systémy řízení a prognózovaní

sociálních procesů - ASR/PROG 84"............................................432

Řehák J.: Seminář „Současný stav a vývoj programů pro společenské vědy".....436

Růžička R.: Zasedání pracovní skupiny „Zkušenosti výzkumu sociálních procesů"

3. problémové komise mnohostranné spolupráce akademií věd socialistických

zemí.........................................................................439

Komárkova J.: Komunita v minulosti, přítomnosti a budoucnosti................439

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz