> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/1985

Záznam přidán/aktualizován: 21. duben 2009 v 14.46 hod.

Obsah č. 2/1985

STATI

Horáčková J. — Kutta F.: Vznik a vývoj plánovaní společenských procesů

v ČSSR.......................................................................113

Čech V.: Znárodnění československého průmyslu jako etapa vývoje sociologie

podniku......................................................................130

Slámová M.: Právo na práci v socialistické společnosti.......................143

Rutkevič M. N.: Potřeby společnosti, systém vzdělání, mládež.................150

Soják V.: Sociologie ve výzkumu mezinárodních vztahů.........................163

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Řehák J. — Loučková I.: Komparační faktorová analýza profilů (Model a metoda

LINDA-K).....................................................................176

RECENZE

Pernica V.: J. Kohout a kol., Sociální analýza a prognóza rozvoje pracovních

kolektivů....................................................................205

Berka K.: J. Puršová, Vývoj systémových teorií společnosti. Ke kritice

buržoazní filozofie a sociologie.............................................206

Slepička A.: L. V. Korel, Peremeščenija naselenija meždu gorodom i selom

v uslovijach urbanizácii.....................................................210

Řeháková B.: S. Nishisato, Analysis of Categorial Data: Dual Scaling and Its

Applications.................................................................212

ZPRÁVY A INFORMACE

Pavlů D.: Sociální komunikace a globální problémy lidstva....................215

Vítek M.: Řízení sociálních procesů ve VHJ...................................217

Hajná Z.: Výchova k manželství a k odpovědnému rodičovství...................220

Jirásek J.: Západoberlínská marxistická studia práce.........................222

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz