> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/1985

Záznam přidán/aktualizován: 21. duben 2009 v 14.49 hod.

Obsah č. 1/1985

STATI

Huláková M.: Dělnická třída — hegemon socialistické přeměny naší společnosti...1

Ivanov V. N.: Pozvednout sociologickou vědu na úroveň současných úkolů

společenského rozvoje.........................................................14

Sanderová J.: Některé aspekty vývoje sociální struktury dělnické třídy v zemích

socialistického společenství..................................................20

Sekot A.: K sociologickým dimenzím náboženství a religiozity..................34

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Matějů P.: K využití logaritmicko-lineárních modelů v analýze sociální

mobility......................................................................53

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

Naumannová A.: K některým problémům vývoje společenské aktivity a výkonu

v Německé demokratické republice v podmínkách výstavby i rozvinuté

socialistické společnosti.....................................................71

Rašek A.: Metodika sekundární analýzy sociálních výzkumů práce................76

RECENZE

Tomšík M.: F. Zich a kol., Pracovní kolektiv a socialistická společnost.......87

MišoviČ J.: A. K. Uledov a kol., Verejná mienka a propaganda..................90

Honcák J.: V. A. Medveděv, Rozvinutý socialismus, otázky formování

společenského vědomí..........................................................93

Duffek P.: O. N. Janickij, Ekologija goroda. Zarubežnyje meždisciplinarnyje

koncepciji....................................................................97

ZPRÁVY A INFORMACE

Linhart J.: Udělení vysokého státního vyznamenáni Bulharské sociologické

asociaci.....................................................................101

Foret M.: Vědecké kolegium filozofie a sociologie ČSAV o vědeckém ateismu....104

Premusová J. — Tomšík M.: Seminář k problematice koordinace sociálního rozvoje

mezi ústředně řízeným průmyslem a orgány státní správy.......................105

ANOTACE......................................................................108

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz