> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 3/1985

Záznam přidán/aktualizován: 21. duben 2009 v 15.00 hod.

obsah č. 3/1985

Monotematické číslo k sociologii sportu

STATI

Himl A.: Tělovýchova, součást života socialistické společnosti...............226

Čechák V.: K základním problémům marxistické sociologie sportu...............231

Stojarov V. I.: Tělesná kultura a socialistický způsob života................239

Merhautová J. — Joachimsthaler F.: K problematice tělovýchovných a sportovních

činností ve způsobu života mladé generace....................................251

Bárta M. — Nekola J.: Vnitřní struktura tělovýchovných činností..............266

Linhart J.: Sociologické problémy vrcholového sportu.........................277

Urquia Montano P. A.: Tělesná kultura a sport ve způsobu života obyvatelstva

Kuby.........................................................................294

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

Krawczyk Z.: Sociálně kulturní hodnoty sportu ve světle empirických

výzkumů......................................................................299

Teplý Z.: Podíl tělesné kultury na pohybovém režimu mladé generace...........304

Kábele J. — Dvořáková H.: Vliv rodiny na pohybové činnosti pražských

a venkovských dětí předškolního věku.........................................310

Kopecká T.: Okolnosti odchodu sportovců ze Střediska vrcholového sportu......322

Koudelková A.: Využití prostředků rehabilitace a regenerace ve vrcholovém

sportu ......................................................................327

Junger J. — Ščerbová E.: Podiel rodiny na telovýchovnej aktivite detí

predškolského veku v okrese Trebišov.........................................331

ZPRÁVY A INFORMACE

Merhautová J.: Filozofické a sociologické problémy tělesné kultury...........335

Půlpánová J.: Informace o sídlištním experimentu.............................336

Šaffková Z.: Perspektivy změn tělesné kultury ve způsobu života učňovské

mládeže......................................................................239

Kábele J.: Sport a volný Čas (X. mezinárodni seminář komise CIEPS-UNESCO)....341

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz