> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 6/1986

Záznam přidán/aktualizován: 21. duben 2009 v 15.03 hod.

Obsah č. 6/1986

STATI

Pecen J.: K některým otázkam vývoje československé mládeže...................561

Kutta F.: Problémy prognózy sociálmho rozvoje................................571

Chlumský V.: Řízení sociálního rozvoje velkých resortních sociálních

systémů......................................................................582

Matějů P.: Vzdělání — mzda — životní úroveň. K jednomu z kritérií zásluhovosti

v oblasti odměňování a utváření životní úrovně...............................599

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Dvořák P.: Ke koncepci banky dat výzkumů veřejného mínění....................615

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMU

Linhart 3. — Tuček M. — Vodákova A.: K problematice hodnotových orientací

a ekonomického vědomí obyvatel ČSSR v období intenzifikace národního

hospodářství.................................................................630

RECENZE

Dutinová V.: L. Hrzal, Morálka, smysl života, svoboda........................644

Večerník J.: E. V. Klopov, Rabočij klass SSSR Tendenciji razvitija v 60—70e

gody.........................................................................646

Hudeček J.: Socialnyje aspekty formirovaniju nových popolněnij rabočego klassa

— tendenciji, problémy, opyt.................................................649

Sedláček J.: L. A. Něčiporenko, Buržoázni „sociologie konfliktu".............653

Hrzal L. — Ševčík O.: P. Georgiev — C. Palavejev, „Zeleníte" v političeskija

život na FRG; S. Máte. Zöldek, alternatívok, környezetvedök. Az öko-lógiai

mozgalmak elmélete és polítikája; „Zeí-jonyje": ideologija i politika........655

Řehák J.: A. Agresti, Analysis of Ordinal Categorical Data...................658

ZPRÁVY A INFORMACE

Dubský V.: Mezinárodní vědecká spolupráce Ústavu pro filozofii a sociologii

ČSAV — dosažené výsledky a zaměření v 8. pětiletce...........................661

Pernica V.: Konference „Automatizované systémy řízení a informační systémy

řízení sociálního rozvoje - ASŘ/INF '85".....................................663

Vítek M.: Teorie a praxe sociálního projektování.............................668

Svítek J.: Příspěvek k sociologii hudby......................................670

Janko J.: Jan Evangelista Purkyně ve vědě a kultuře..........................670

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz